DigiD

Met één wachtwoord naar alle overheidsdiensten op internet

Zeker zakendoen met de overheid
In toenemende mate kunt u via internet zakendoen met overheidsinstellingen. Denk aan gemeenten die haar inwoners de gelegenheid geven om via het internet een vergunning aan te vragen. Of aan de Belastingdienst, die de mogelijkheid biedt om de jaarlijkse aangifte online af te handelen. Meestal wisselt u bij deze diensten vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u worden uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent wie u beweert te zijn. Anders gezegd: de overheidsinstelling wil uw identiteit kunnen verifiëren. Zo voorkomt ze dat anderen namens u kunnen handelen.

Als u naar het loket van een overheidsinstelling gaat, wordt uw identiteit meestal geverifieerd aan de hand van uw identiteitsbewijs. Gaat u echter naar de internetsite van een overheidsinstelling, dan bestaat die mogelijkheid niet. Daar wordt van andere verificatiemiddelen gebruik gemaakt, zoals de combinatie van een persoonlijke gebruikersnaam met wachtwoord. Als iedere overheidsinstelling haar eigen verificatiemiddel ontwikkelt, moet u straks voor iedere overheidswebsite een andere gebruikersnaam met wachtwoord onthouden. DigiD voorkomt dit.

Wat is DigiD?
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw
DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Invullen en zakendoen
Hoe gebruikt u uw gebruikersnaam met wachtwoord als u uw registratie heeft geactiveerd? Stel, u geeft op de site van uw gemeente aan dat u elektronisch een vergunning wilt aanvragen. Er verschijnt dan een DigiD-scherm waarop u uw gebruikersnaam met wachtwoord invoert. Kloppen de gegevens, dan kunt u uw aanvraag indienen.

Op dezelfde manier, met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, krijgt u toegang tot de elektronische diensten van andere overheidsinstellingen. Dit is het grote voordeel van DigiD: u hoeft niet langer verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden, maar kunt met één combinatie bij elke
overheidsinstelling terecht.